RSS Nová Kelča http://novakelca.sk RSS kanál obce Nová Kelča sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 VSD a.s. http://novakelca.sk/novinka/24759/n 24759 Oznámenie verejnou vyhláškou http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/elektrina-stlpy-podvecer_2f55e4_sm.jpg UPOZORNENIE -KRYM LETNÉ TÁBORISKO http://novakelca.sk/novinka/24603/n 24603       KRYM-letné táborisko http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/priroda-jesen-listy_f6aeb0_sm.jpg ZÁCHRANA NEMOCNICE http://novakelca.sk/novinka/24605/n 24605 POZVÁNKA http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/plagat_e61837_sm.jpg PODPORA PODNIKANIA A INOVÁCIÍ http://novakelca.sk/novinka/24204/n 24204                                     VÝZVA http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/peniaze-mena-euro_5dacd3_sm.jpg OSPRAVEDLNENIE http://novakelca.sk/novinka/24205/n 24205                                VÝVOZ a ZBER ODPADU http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/odpad-smeti_4fd13b_sm.jpg STRETNUTIE RODÁKOV KELČE http://novakelca.sk/novinka/24145/n 24145                                POZVÁNKA   http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/kostol_4c4615_sm.jpg OZNAM http://novakelca.sk/novinka/23841/n 23841                                          OZNAM http://novakelca.sk/data/ Zámer predaja majetku obce. osobitný zreteľ - 07.07.21 http://novakelca.sk/novinka/24259/n 24259 Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/pero-zapisnik_90327c_sm.jpg Zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021 http://novakelca.sk/novinka/24262/n 24262 Verejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča. http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/zmluva-dohoda_18c8b8_sm.jpg Zámer predaja majetku - hasičské auto http://novakelca.sk/novinka/24263/n 24263 Zverejnenie zámeru priameho predaja hnuteľného majetku Obce Nová Kelča http://novakelca.sk/data/news/novakelca.sk/2021/romain-dancre-doplsdelx7e-unsplash_010689_sm.jpg