Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

zámer predaja pozemku

Obec Nová Kelča, Nová Kelča 094 04

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Nová Kelča, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec  Nová Kelča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 10/2015, v súlade  s  § 9a ods. 2 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcelu č. KN-C 237/393, ostatné plochy  na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k.ú. Nová Kelča. Cena bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2018 vo výške  27,98  €/m2.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Nová Kelča uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že  uvedené parcely sú pre obec neupotrebiteľné  a ich predajom sa  prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku.

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený :

-          Na úradnej tabuli  obce Nová Kelča odo dňa 18.04.2018

-          Na internetovej stránke www.novakelca.sk odo dňa 18.04.2018

                                                                                  Mgr. Mária Telepunová

                                                                                       Starostka obce          

Zoznam aktualít

Pozvánka na zasadnutie OZ
SMS parkovanie v rekreačnej oblasti
Kostol sv. Štefana
OZNAM VSD
Zmeny a doplnky č. 2 UP obce Nová Kelča
Verejná vyhláška - RÚSES
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nová Kelča
Upozornenie pre seniorov
U p o z o r n e n i e - mimoriadna situácia
Oznámenie - mimoriadna situácia
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: