Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nová Kelča

Oznámenie o prerokovaní návrhu  Zmien a doplnkov č.2  Územného plánu obce Nová Kelča

Obec Nová Kelča ako obstarávateľ  Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Nová Kelča podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

o z n a m u j e   v e r e j n o s t i

v súlade s ustanovením §22 ods. (1)  stavebného zákona, že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Nová Kelča s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 11. júna 2020 ( vo štvrtok ) o 1500 hod.

na Obecnom úrade v Novej Kelči.

Návrh územnoplánovacej dokumentácie je uložený k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Novej Kelči  každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnený na internetovej stránke: www.novakelca.sk

Pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na:

Obec Nová Kelča

Nová Kelča  72

094 04 Nová Kelča

alebo emailom na adresu: novakelca@centrum.sk

V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

           

                                                                                                             Mgr. Mária Telepunová

                                                                                                                               starostka obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa :  20.05.2020      

Zvesené z  obecnej tabule dňa  :  ...........................    

Zoznam aktualít

zámer predaja majetku obce. osobitný zreteľ - 07.07.21
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku - priamy predaj 17.06.2021
zámer predaja majetku - hasičské auto
zámer predaja majetku - vlečka
Pozvánka na zasadnutie OZ
zámer predaja majetku obce . osobitný zreteľ
zámer pradaja majetku obce - priamy predaj z 31.05.2021
Oznam pre chatárov
Testovanie na ochorenie COVID-19
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: