Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výrub drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Nová Kelča upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Nová Kelča, Obecný úrad Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča alebo elektronicky na adresu: novakelca@centrum.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

Z/217/2019

07.11.2019

08.11.2019

7 dní

Ing. Š. K.,  Starozagorská 4, 040 23 Košice    - Žiadosť o vydanie  súhlasu na výrub drevín  na parc.  KN-C  č. 439/27,  v k.ú.  Nová Kelča  v počte  3 ks smrek a 1 ks borovica    Dôvodom výrubu drevín je potencionálne nebezpečenstvo ohrozenia statiky blízko stajacej nehnuteľnosti- rekreačnej chaty.

  

Zoznam aktualít

Oznámenie - mimoriadna situácia
Výzva na predloženie ponúk na zákazku.
Výzva na predloženie ponúk na zákazku.
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania - zmena stavby pred dokončením - verejná vyhláška
Oznámenie SVP, š.p.
Oznámenie o kolaudácii VSE
Voľby do NR SR 2020
Výrub drevín
Verejná vyhláška
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: