Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobrovoľné organizácie a OZ

Slovenský červený kríž

Dobrovoľná organizácia SČK patrí v obci medzi najstaršie organizácie. Medzi jej hlavné aktivity patrí získavanie dobrovoľných bezplatných darcov krvi, návšteva opustených ľudí v domove dôchodcov, návšteva destkého domova s obdarovaním detí hlavne počas vianočných sviatkov. Miestna organizácia v obci má patronát nad vojenským cintorínom, kde sú pochovaní vojaci z 1. svetovej vojny.
Medzi aktivity miestnej organizácie patrí aj výstava ručných prác - vyšivané obrazy, koberce, námesty s veľkonočnou tematikou, háčkovaná čipka. Každoročne  na výročnej členskej schôdzi  sú odprednášané zdravotnícke prednášky týkajúce sa posytovania prvej pomoci, prevencii, liečbe najrozšírenejších chorôb.Členovaia SČK sa každoročne zúčastňujú výletov za finančnej podpory starostky obce.  Môžme spomenúť napríklad návštevu termálneho kúpaliska v Maďarsku 2x,  návštevu kláštora v Jasove,  Jasovskej krasovej jaskyne, Solivar v Prešove ,Ružencovú záhradu vo Vyšnej Šebastovej,  pútnické miesto v Litmanovej.
Dlhoročnou predsedníčkou tejto organizácie je Božena Mydlová, členky výrobu sú: Vereonika Los Chovancová, Anna Sukeľová, Mária Potičná a Anna Mikčová.

Dňa 09.02.2014 sa konala výročná členská schôdza miestneho spolku SČK. Na schôdzi vystúpil MUDr. Šimko so zdravotníckou prednáškou na tému choroby žalúdka a čriev. O spestrenie programu sa postarala spevácka folklórna skupina z Kladzian. Do výboru boli doplnení noví členovia a to: Marta Bankovičová a Anna Jelinková, nakoľko doterajšie členky p. Chovancová a Sukeľová požiadali o uvoľnenie z tejto funkcie. Ako každoročne aj tento rok boli na tejto schôdzi ocenení darcovia krvi a taktiež bola urobená výstava ručných prác - vyšívané obrazy. Foto v časti galéria - činnosť SČK

Obec Nová Kelča má už dvoch držiteľov diamantovej Jánskeho plakety za darovanie krvi a to:
Miroslav Potičný (2003) a Ján Bičej (2004)
Držiteľmi zlatej Jánskeho plakety sú:
Jozef Flešár (1991), Margita Bujková (1994),   Helena Telepunová (1994), Božena Klapáková /1995), Milan Mydla (1997),  Peter Bičej (2000), Ján Grec (2006) a Jozef Bičej č. 111 (2011)
Držiteľmi striebornej Jánskeho plakety sú:
Jozef Mydla č. 38 (1994), Michal Telepun (1994) , Ján Bednár (1996) a Vladimír Paluš (1996)
Držiteľmi bronzovej Jánskeho plakety sú :
Jozef Jakubov (1979), Ján Humeník (1980), neb. Mária Humeníková(1987), Michal Geľak (1986), Ján Paluš (1986), Ján Podracký (1987),  Ján Sukeľ (1999), Vladimír Stašov (1993), Michal Rapčák (1982), Slávka Palušová (2001), Mária Hrivnáková - Potičná (2002), MUDr. Lukáš Bičej (2012)

e-img-342

 

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v obci pôsobil ešte v starej zatopenej obci Kelča, bol založený v roku 1903. Jeho činnosť pokračuje aj po vybudovaní novej obce. Má 30 aktivnych členov a 70 zaslúžilých členov. Jeho členovia sa každoročne zapájajú do rôznych požiarnických súťaží a taktiež sú spoluorganizátormi akcií konaných v obci, a to: Memoriál Jána Bednára a Požiarnická súťaž o pohár starostky obce.
V preventívnej oblasti sa pravidelne zúčastňuje preverovacích a taktických cvičení. Kedďže v našej rekreačnčj oblasti sa nachádza množstvo chát, členovia DHZ sa zúčastňujú pri hasení prípadných požiarov  týchto objektov.  Ďalej sa zúčastňujú pri hasení požiarov lesných porastov a trávnatých plôch, pomáhajú pri  čerpaní vody zo zatopených pivníc a skladov. Taktisto vykonávajú požiarny dozor pri rôznych hromadných podujatiach ako Miss Domaša, Orange fest, oslavy obce a pod.  Predsedom DHaZZ v súčasnosti je Michal Telepun.

e-img-717

 

Občianske združenie Stephanus

OZ STEPHANUS vz. v obci v roku 2008 ako reakcia na bezútešný stav národnej kultúrnej pamiatky baroko - rokokového kostola s prvkami klasicizmu sv. Štefana Kráľa z kroku 1780 v Novej Kelči. . Zámerom OZ je sprístupnit túto národnú kultúrnu pamiatku širokej verejnosti, aby sa tento kostol aj naďalej využíval na svoje pôvodné účely aspoň počas letnej sezóny. Cieľom OZ STEPHANUS je snaha o záchranu tejto našej národnej kultúrnej pamiatky, nakoľko je architektonicky hodnotný.
OZ každoročne organizuje v tomto kostole odpustovú slávnosť spojenú so stretnutím rodákov zo zatopených obcí, ktorá pripadá na sviatok sv. Štefana 16. augusta.
Predsedom OZ je MUDr. Lukáš Bičej.