• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2019 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
6420.00 €
5/2019 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
9000.00 €
4/2019 novostavba 5 b.j. Picaso, s.r.o.
35706.73 €
3/2019 kúpa bytového domu Bestyl. s.r.o.
654951.14 €
2/2019 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1484.00 €
1/2019 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
22900.00 €
62/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
15400.00 €
61/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
16400.00 €
60/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
5520.00 €
59/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
9210.00 €
58/2018 nájom pozemku Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
57/2018 predaj pozemku Obec Nová Kelča
1.00 €
56/2018 audítorské služby Ing. Anna Mamajová
840.00 €
55/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1484.00 €
54/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4480.00 €
53/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5480.00 €
52/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
6412.00 €
50/2018 ochrana osobných údajov Osobný údaj.sk, s.r.o.
36.00 €
49/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
540.00 €
48/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1800.00 €
47/2018 Rozšírenie územia RO N. Kelča FELS-SK, s.r.o.
45379.49 €
46/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4470.00 €
45/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1875.00 €
44/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3360.00 €
43f/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
8180.00 €
42/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4700.00 €
41/2018 Obytný kontajner - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
9600.00 €
40/2018 Nádoba na kvapaliny - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
340.80 €
39/2018 Ekosklad - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
10814.40 €
38/2018 Elektrocenrála - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
2278.80 €
37/2018 Kalové čerpadlo - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
340.80 €
36/2018 Vysokotlakový čistič - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
570.00 €
35/2018 Kontajnery - zberný dvor AGRO - SPIŠ, s.r.o.
12960.00 €
34/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1240.00 €
33/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
190.00 €
32/2018 Zmeny a doplnky UP ENVIO, s.r.o.
3500.00 €
31/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2920.00 €
30/2018 Zmeny a doplnky UP Ing. Iveta Sabaková
800.00 €
29/2018 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
28/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
9000.00 €
27/2018 obytný kontajner AGRATECH, s.r.o.
9600.00 €
26/2018 Projektová dokumentácia- zberný dvor DD -Arch s.r.o.
2400.00 €
25/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
4000.00 €
24/2018 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
20850.00 €
23/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2540.00 €
22/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3740.00 €
21/2018 zámena pozemku Obec Nová Kelča
0.00 €
20/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1180.00 €
19/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4065.00 €
18/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
6495.00 €
17/2018 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
16/2018 pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
15/2018 prenájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik
10.00 €
14/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2140.00 €
13/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2000.00 €
12/2018 kúpa bytového domu Bestyl. s.r.o.
654951.14 €
11/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
270.00 €
10/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
400.00 €
9/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2840.00 €
8/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1560.00 €
7/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
800.00 €
6/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
615.00 €
5/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
510.00 €
4/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1665.00 €
3/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
6030.00 €
2/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
120.00 €
1/2018 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
550.00 €
30/2017 finančný leasing - traktor S Slovensko, spol s.r.o.
30480.00 €
29/2017 prenájom tlačového zariadenia Magic Print. s.r.o.
5.00 €
28/2017 Spracovanie projektu MJM Group, s.r.o.
1400.00 €
22/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4750.00 €
27/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
660.00 €
26/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
7200.00 €
251/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4180.00 €
24/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3780.00 €
23/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2690.00 €
21/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4155.00 €
20/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2930.00 €
19/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
14000.00 €
18/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1720.00 €
17/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
7200.00 €
16/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1060.00 €
15/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2860.00 €
14/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1960.00 €
13/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1070.00 €
12/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1210.00 €
11/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
540.00 €
10/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1.00 €
9/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4480.00 €
8/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1550.00 €
6/2017 poradenská a konzultačná činnosť Energia plus s.r. o.
1800.00 €
5/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4800.00 €
3/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2810.00 €
4/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
350.00 €
2/2017 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
9000.00 €
1/2017 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1040.00 €
31/2016 zámena pozemkov Obec Nová Kelča
435.00 €
30/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2.00 €
29/2016 kúpa pozemku Obec Nová Kelča
5000.00 €
28/2016 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
850.00 €
27/2016 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5370.00 €
26/2016 Kúpa pozemku Obec Nová Kelča
8100.00 €
25/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5000.00 €
24/2016 Dokkúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1155.00 €
23/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
4740.00 €
UZF/16/40518 Účelový spotrebný úver na osobné vozidlo ČSOB Leasing. a.s.
11238.75 €
21/2016 predaj pozemku Obec Nová Kelča
15000.00 €
20/2016 Projektová dokumentácia Ing. arch. Drahomír Dvorjak
4620.00 €
19/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1140.00 €
18/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5480.00 €
17/2016 nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
16/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1270.00 €
15/2016 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
1500.00 €
14/2016 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2700.00 €
70-000061556PO2012 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
13/2016 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3300.00 €
12/2016 predaj pozemku Obec Nová Kelča
3060.00 €
11/2016 Vybudovanie prístupovej cesty k rekr. chatám DERROTA. s.r.o.
7703.04 €
10/2016 predaj pozemku Obec Nová Kelča
7852.00 €
9/2016 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
630.00 €
8/2016 predaj pozemku Obec Nová Kelča
4889.50 €
7/2016 nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
06/2016 Projektová dokumentácia - voľnočasové centrum DD -Arch s.r.o.
4200.00 €
5/2016 parcela registra C KN č. 237/467, 300 m2 Obec Nová Kelča
13000.00 €
3/2015 VO - výzva13/PRV/2015 TENDERTEAM, s.r.o.
100.00 €
2/2015 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3000.00 €
3/2015 Oprava prístupových komunikácii v RO - havarijný stav BITUNOVA spol s ro.o.
10848.60 €
Príloha č. 3 k zmluve o NFP KaHR-22VS-1001/0155/187 Rekonštrukcia VO v obci Nová Kelča SIEA,
99550.12 €
2/2015 Dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3000.00 €
150295 programové vybavenie Ifosoft, v.o.s.
167.64 €
1/2015 rekonštrukcia verejného osvetlenia Elektromontáže, V. Antoš
104789.75 €
26/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2737.00 €
25/2014 dokkúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5000.00 €
24/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2184.00 €
23/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
5100.00 €
22/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2500.00 €
21/2014 zámena pozemku Obec Nová Kelča
0.00 €
20/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2227.00 €
19/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
8000.00 €
18/2014 prenájom pozemku Anna Diľová
0.00 €
17/2014 prenájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik
1.00 €
16/2014 nájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik
0.00 €
15/2014 prenájom pozemku Slovenský vodohospodársky podnik
100.00 €
03/2014 stavebný dozor RNDR. Mária Pavúková
9870.00 €
12/2010 projektová dokumentácia - Úprava vodného toku Ing. Anton Pavúk
19890.00 €
7/2014 informovanie a publicita Jozef Rovňak EXCEL
1400.00 €
3/2011 prenájom pozemku Obec Nová Kelča
0.00 €
14/2014 stavebné práce - Úprava vodného toku KIJA s.rlo.
430653.96 €
13/2014 zámena pozemku Obec Nová Kelča
0.00 €
12/2014 zámena pozemku Obec Nová Kelča
1845.00 €
KaHR-22VS-1001/0155/187 modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia SIEA,
0.00 €
11/2014 kúpa pozemku Obec Nová Kelča
9000.00 €
9/2014 predaj pozemku Obec Nová Kelča
1.00 €
8/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
11220.00 €
7/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
3800.00 €
6/2014 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2000.00 €
5/2014 zámena pozemku Obec Nová Kelča
2200.00 €
4/2014 vypracovanie bezpečnostného projektu pre obec Ge-Va, s.r. o. Lehota
100.00 €
KaHR - 22VS-1001/0155/187 osvetlenie SIEA,
0.00 €
3/2013 zámena pozemku Obec Nová Kelča
0.00 €
2/2013 dokúpenie pozemku Obec Nová Kelča
2000.00 €
1/2013 finančný dar 50,- € Obec Nová Kelča
50.00 €