• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBECNÝ ÚRAD
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ:

Tomáš Baľo - zástupca starostky
Ján Grec, vzdal sa mandátu, od 30.12.2015 Slávka Palušová
Martin Mydla, vzdal sa mandátu, od 07.01.2016 MUDr. Lukáš Bičej
Štefan Melničákk, 
Mgr. Marcel Bujdoš

Kontrolór: Marta Bankovičová

 1. Obec Nová Kelča má vytvorené tieto stále komisie:
 1. Komisia pre verejné obstarávanie a stavebníctvo - Tomáš Baľo, Štefan Melničák, Anna Bohaničová
 2. Komisia pre občianske záležitosti, kultúru a šport - Mgr. Marcel Bujdoš, MUDr. Lukáš Bičej, Slávka Palušová
 3. Komisia pre verejný poriadok - Tomáš Baľo, Slávka Palušová, MUDr. Lukáš Bičej
 4. Komisia pre prípravu projektov - Anna Bohaničová,  Anna Mikčová, Mgr. Marcel Bujdoš
 5.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Mgr. Marcel Bujdoš, Štefan Melničák, Tomáš Baľo

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: