• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výstavba obecných nájomných bytov

V októbri 2011 obec začala s výstavbou obecných nájomných bytov. Stavba sa realizuje ako nadvstavba nad budovou kultúrnej miestnosti a bytového domu. Touto stavbou by malo v obci pribudnúť 7 b.j. - 2 jednoizbové byty, 4 dvojizbové a 1 trojizbový byt. Dodávateľom stavby je firma Montreal, s.r.o.. Financovaná je formou úveru zo ŠFRB, dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a spoluúčasť obce je 5%.

                          

Zoznam aktualít

Výrub drevín
Verejná vyhláška
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: