• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014 v Novej Kelči

Celkový počet oprávnených voličov                        294

Počet odovzdaných obálok                                       199

Počet platných hlasov na poslancov                        198

Počet platných hlasov na starostu                           197

Za starostku bola zvolená Mgr. Mária Telepunová         130 hlasov

                                              2. Ing. Štefan Humeník                   67 hlasov

Za poslancov OZ boli zvolení: 1. Tomáš Baľo         117 hlasov

                                       2. Štefan Melničák             103 hlasov

                                      3. Ján Grec                            85 hlasov

                                      4. Martin Mydla          75 hlasov

                                      5. Mgr. Marcel Bujdoš         70 hlasov     

Náhradníci:                  1. Slávka Palušová                62 hlasov

                                      2. Jozef Mydla                       62 hlasov

                                      3. Slavko Sýkora                  60 hlasov

                                      4. MUDr. Lukáš Bičej            59 hlasov

                                      5. Maroš Bohanič                 53 hlasov

                                      6. Ján Černiga                       44 hlasov

                                      7. Milan Paluš                       39 hlasov

                                      8. Anna Kotuľáková              24 hlasov

                                      9. Michal Telepun                 21 hlasov

                                      10. Milan Mydla                    19 hlasov

                                      11. Ján Beľan                        16 hlasov

                                      12. Pavol Majerník               15 hlasov

                                      13. Mária Potičná                 13 hlasov

Zoznam aktualít

Verejná vyhláška
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu
Rozhodnutie PRO
Zverejnenie PRO obce Nová Kelča
Zámer predaja pozemkov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: