• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

„Investícia do Vašej budúcnosti “
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Kelča
Prijímateľ:
Obec Nová Kelča
Nová Kelča 72, 094 04 Nová Kelča
Začatie projektu        04/2015
Ukončenie projektu:  07/2015
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.
Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Nová Kelča
Celkové oprávnené výdavky: 104 789,60 EUR
Výška NFP: 99 538,40 EUR
Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Stručný opis projektu
Špecifickým cieľom predkladaného projektu je:
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nová Kelča, čím dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu verejného osvetlenia. Postupne sa v obci vymení celkove 91 svietidiel a stožiarov. Taktiež bude realizovaná výmena NN vedenia verejného osvetlenia závesnými a podzemnými káblami. Vymenia sa poškodené rozvádzače RVO, ktoré budú vybavené meračmi elektrickej energie s časovým spínačom a regulátorom intenzity osvetlenia.
Odkazy:

osvetlenie 002.JPGosvetlenie 003.JPGosvetlenie 004.JPGOsvetlenie 001

Zoznam aktualít

Výrub drevín
Verejná vyhláška
Výsledky volieb do orgánov samosprávy
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy
zámer predaja pozemku
Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk
Výstavba nájomných bytov v obci Nová Kelča
Zámer predaj majetku obce
Rekonštrukcia ver. osvetlenia
OZNAM OÚ, pozemkového a lesného odboru vo Vranove nad Topoľu

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: